Fevennen forskjellen

I sin siste merkevarekampanje fremhever mediehuset Fædrelandsvennen hvorfor det å lese god nyhetsjournalistikk utgjør, ja en forskjell. Basert på korte headinger som «Avliv et rykte før lunsj» eller retoriske spørsmål som «Fake eller fakta», gikk kampanjen på lufta i slutten av februar.

Fædrelandsvennen er en av de såkalte storbyavisene i Norge, og har sitt hovednedslagsfelt i Kristiansand med omegn. Som et liberalt og seriøst nyhetsmedium forsøker avisen å posisjonere seg enda tydeligere vekk fra den mer sensasjonelle og tendensiøse nyhetsformidlingen, men uten å ty til verken kompliserende, nedlatende eller overforklarende grep.

– Å være litt tankevekkende rundt hvilke kildevalg du gjør deg når du velger nyheter, og hvem du kan tro på, var viktige kriterier for kampanjen. Så er de små retoriske spørsmålene jo også i god journalistisk ånd, sier Hilde Lunøe-Nielsen, Leder for merkevare og ansvarlig for kampanjen hos mediehuset.

Utfordringen for Fevennen, som avisen kalles på folkemunne, og for de fleste andre seriøse avishus, er å bli valgt på nyanser, fordypning og kvalitet, fremfor sensasjoner og forenklinger. Det er ikke alltid at sannheten er verken enkel eller lett forståelig, men man må iallfall kunne stole på at saken er grundig researchet og balansert gjengitt. Fædrelandsvennen hadde over en lengre periode jobbet med en strategi for å samle huset og gi en tydeligere retning, og byrået ble spurt om å bistå i den siste fasen, nemlig å meisle ut kommunikasjonsstrategien og kreere et helhetlig konsept.

NOSLEEPTILLBROOKLYN utviklet strategi og konsept, og ga kampanjen en enkel payoff, «Forskjellen», som nettopp sier hva avisen skal utgjøre. Forskjellen på å vite og ikke vite. Forskjellen på å være en troverdig kilde og ikke. Mulighetsrommet er ganske stort, og håpet er at konseptet får leve og utvikle seg videre i mange forskjellige medier og retninger.

Last case
Next case
No items found.

Radiospots

No items found.