Ny profil for Norges mest populære landsdel

Navnebytte fra USUS til Visit Sørlandet utvikling og visuell fornyelse av profilen til hele Visit Sørlandet.

Utad er de kjent som Visit Sørlandet, men innunder denne paraplyen finnes et forretningsområde som jobber med å samle og utvikle sørlandske bedrifter for å gjøre regionen mer attraktiv. Dette forretningsområdet het USUS i mange år, men før årsskiftet byttet USUS navn til Visit Sørlandet Utvikling, noe som daglig leder Synnøve Elisabeth Aabrekk sier er i tråd med den nye strategien for de neste årene.

– Vår oppgave, utover å drive kompetanse- og opplevelsesutvikling, er å tiltrekke flere mennesker og mer forretning til Sørlandet. Den oppgaven løser vi best ved å være en tydelig ressurs for våre medlemsbedrifter og hjelpe dem å utvikle seg, sier daglig leder Aabrekk. Så i tillegg til å forbedre produktet vårt, tydeliggjør vi rollen vår enda et hakk med et navnebytte, noe som igjen gjorde det riktig å tenke en visuell fornyelse av profilen til hele Visit Sørlandet, sier hun.

Det var inn i pandemien at nå nye Visit Sørlandet Utvikling startet en strategiprosess sammen med NOSLEEPTILLBROOKLYN for å rendyrke fokus, og navnebyttet ble en av flere konsekvenser av dette arbeidet. Visit Sørlandet Utvikling representerer hele spekteret innen reiseliv, og består i dag av partnere innen overnatting, servering, opplevelser, transport og formidling. Fra 15 partnere ved oppstarten i 2010 har klyngen vokst betydelig og i dag teller Visit Sørlandet utvikling (tidligere USUS) over 140 partnerbedrifter i Agder.

Klyngens mål er å ytterligere styrke Sørlandets posisjon som en attraktiv og bærekraftig kultur- og reiselivsdestinasjon. Som ledd i denne oppgaven ønsket klyngen en revitalisering av den visuelle identiteten. Med få midler og liten tid, utviklet NOSLEEPTILLBROOKLYN en unik, enkel og fleksibel profil for Visit Sørlandet.

Last case
Next case
No items found.

Radiospots

No items found.