Skeiegruppen

Det startet på Eiken...

Bjarne Skeie er en av Kristiansands viktigste industribygger, og har nådd langt ut i verden med sine innovasjoner. Han er omtalt som boreteknologiens gudfar og er en av hovedpersonene bak Kristiansand som «Drilling Bay». Industrieventyret startet allerede i hjembygda, Eiken, der farens nye Gråtass vekket ungguttens fascinasjon for moderne teknologi.

Skeiegruppen er et resultat av Bjarne Skeies gründervirksomhet innen petroleumsindustri og industriteknologi og har gjennom målrettet og systematisk arbeid etablert seg som et attraktivt eiermiljø. Skeiegruppen består av tre autonome datterselskaper: Skeie eiendom, Skeie teknologi og Skeie kapital.

En ny generasjon skal forvalte Skeiegruppens arv og fremtid. I 2023 ble veien videre nedfelt i en ny strategi som blant annet ble manifestert i ny visuell identitet. Denne skal bidra til å synliggjøre Skeiegruppens målbilde:
– Å bli anerkjent som en av Norges viktigst drivkrefter i realiseringen av den fjerde i industrielle revolusjon.

Selskapene har felles administrasjon og vi besluttet å utvikle et felles merke for alle. Det gjør det enkelt å forstå hva gruppen tilbyr og er enkelt å holde styr på. Denne merkevarearkitekturen setter imidlertid krav til relevans i designet for alle selskapene.

Den visuelle identiteten vil i hovedsak leve på digitale flater. Ny teknologi tillater detaljering, fargerike flater og animasjoner, noe vi hadde til hensikt å utnytte.

Gruppen jobber strategisk med en langsiktig og bærekraftig utvikling i tankene.

Symbolet viser hamsen av en stilisert eikenøtt. Eikenøtten er spire til liv og gir næring for mange ulike dyrearter. I vår kontekst er den et bilde på gründerens opphav og røtter på Eiken og suksessrike vekst og innovasjon i næringsliv og jobberskapermarked.

Figuren peker fremover på vekst og utvikling, algoritmer, nettverk og byggverk, men også tilbake på gründerens ingeniørkunst med tannhjul, teknologi og mekanikk. I midten skimtes en femarmet stjerne, som gjerne kan tolkes som en subtil ledestjerne.

Last case
Next case
No items found.

Radiospots

No items found.